Wolontariat

W imieniu naszej Fundacji oraz Kasi i Pawła Fibakiewiczów serdeczne podziękowania za wsparcie publicznej zbiórki pieniędzy w Łodzi w dniu 09.09.2018 r. przesyłamy młodym, dzielnym wolontariuszom. W tym miejscu w szczególności gorące podziękowania ślemy do:
Dariusza Pacholca, Emilii Tomczyk,Grzegorza Kopacza,
Julii Daneckiej, Juli Machniewskiej, Kornelii Nowak, Kornelii Tomczak, Marysi Grabowskiej, Oliwii Czyż, Tomasza Puchowskiego, Weroniki Fiałkowskiej, Weroniki Jankowskiej, i wszystkich innych! Dzięki Waszym staraniom akcja: „Paweł Wstań!” dotarła do kolejnych odbiorców, uzyskując z ich strony wydatne wsparcie. Dziękujemy!11