Czas płynie

Paweł Fibakiewicz – 28 letni łodzianin; w 2015 r. spadł przez urwaną barierkę z balkonu własnego mieszkania wskutek czego doznał wielokrotnego złamania kręgosłupa i przerwania rdzenia kręgowego, co skutkuje niedowładem czterokończynowym (tetraplegią); od ponad trzech lat pozostaje przykuty do łóżka w pozycji wyłącznie na brzuchu (z powodu ran poodleżynowych). Krajowa medycyna pozostawiła Pawłą bez cienia nadziei.
Celem akcji „Paweł Wstań!” jest sfinansowanie zabiegu wszczepienia naszemu podopiecznemu urządzenia do elektrostymulacji zewnątrzoponowej rdzenia kręgowego (eng. epidural stimulation), by choć minimalnie umożliwić mu poruszanie się o własnych siłach.
Operacja jest możliwa do przeprowadzenia wyłącznie w klinice Verita Life w Bangkoku.
Koszt zabiegu z transportem medycznym i rehabilitacją wynosi 473 000,- zł..
Internetową formę zbiórki, prowadzoną przez Fundację Ponad Przeszkodami na portalu zrzutka.pl/pawel-wstan wsparło natenczas ponad 3060 osób, co pozwoliło zgromadzić już ponad 228 000,- zł. (48% celu).
* * * * *
https://zrzutka.pl/pawel-wstan
numer dedykowanego rachunku bankowego zrzutka.pl
dla akcji „Paweł Wstań!”
15 1750 1312 6883 7407 0820 7479
* * * * *
PAYPAL.ME/PONADPRZESZKODAMI