Kolorowe Słoniki

 

„Kolorowe Słoniki” to ogólnopolski program społeczny, którego koncepcja powstała w środowisku łódzkiej młodzieży szkolnej jesienią 2018 r.

Coroczna edycja rozpoczyna się w drugiej połowie października, trwa do maja następnego roku i każdorazowo ratuje życie jednego, ciężko chorego człowieka.

Głównym wydarzeniem jest tworzenie w grupach wielu interpretacji graficznych tytułowego Słonia, Słonika lub Słoników z dedykacjami dla wsparcia konkretnej akcji charytatywnej. Starania uczestników wieńczy finałowa wystawa z udziałem mediów, połączona z licytacją i obszernym repertuarem koncertowym w wykonaniu patronujących nam artystów.

Mobilizujemy rozmaite środowiska do działań twórczych, stwarzając platformę komunikacja i autoekspresji przy użyciu umiejętności plastycznych. Dajemy cel i narzędzia. Adresatem programu są zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież szkolna, dorośli, seniorzy, grupy zawodowe jak i kluby sportowe, świetlice osiedlowe oraz stowarzyszenia hobbystyczne, ale także osoby wykluczone społecznie.

Inicjatywa służy konwersji postaw altruistycznych na konkretny ratunek dla osoby pozbawionej chorobą lub kalectwem nadziei np. w ramach możliwości i procedur krajowej medycyny. Dzieła artystyczne uczestników są za ich zgodą przedmiotem licytacji bądź innych wydarzeń generujących środki na sfinansowanie skomplikowanego, częstokroć zagranicznego leczenia, transplantacji, zaawansowanych badań bądź unikatowych medykamentów. Zainteresowanie medialne wokół poszczególnych wydarzeń programu „Kolorowe Słoniki” przydaje dynamizmu społecznego konkretnej akcji charytatywnej: pozwala opowiedzieć o niej publicznie, ociepla jej wizerunek i przyciąga tym samym szerokie spektrum darczyńców.

W trakcie zajęć zachęcamy uczestników do chwili koncentracji na swoim wnętrzu, do zwrócenia uwagi na cierpienie bliźniego niejednokrotnie tuż obok i docenienia też własnego życia, zdrowia i nieograniczonych możliwości ludzkiej natury.

W corocznej edycji programu równolegle do głównego wydarzenia funkcjonuje wiele innych inicjatyw zachęcających do rozmaitych form wolontariatu: minimaraton szkolny „Słoniki na start!”, kwesty publiczne „Armia Kolorowych Słoników”, pikniki dobroczynne …

– przyłącz się do nas